Михал Евдокимов

За време Литургије ми се пројектујемо у времену у оно место где вечност пресеца време, и тада постајемо истински савременици оних догађаја о којима се врши сећање.

Настави са читањем