ДЕФИНИСАНА ПРВА ВЕРЗИЈА СТАНДАРДНОГ ЧЛАНКА

Погледајте прву верзију стандарда - СТАНДАРДАН ЧЛАНАК. Почиње да важи одмах. Договорен је на претходном састанку уредничког одбора. Пар ставки су додате накнадно на моју одговорност јер их сматрам битним а нисмо их се дотакли на састанку. Сви предлози и сугестије за унапређење су добро дошли. Сваки уредник треба и већ објављене чланке да усклади са овим стандардом (што је пре могуће)

Обавештење писао:

Душан Петровић