FOTOGRAFIJE U TEKSTU CLANAKA

Pročitajte kako ubaciti jednu ili više fotografija da budu sastavni deo vašeg članka, odnosno da u okviru teksta vašeg članka bude postavljena jedna ili fiše fotografija koje su “prelomljene” sa tim tekstom.

Fotografije koje hoćete da budu sastavni deo teksta vaših članaka treba da zadovoljavaju ranije postavljen standard fotografija našeg sajta zajedno sa pečatom (vodenim žigom) na tim fotografijama, uz izuzetak što se tiče rezolucije tih fotografija. Po standard fotografije za naslovnu fotografiju i za fotografije koje idu u galeriju dozvoljene su rezolucije od 480 piksela (tačaka) po Y osi. Za razliku od ovoga, fotografije koje idu u sam članak bi sa ovim rezolucijama, na većini uređaja koji se danas koriste za čitanje, prouzrokovale da jako malo teksta stane okolo same fotografije, pa bi samim tim prelom teksta bio dosta loš. Zbog toga fotografija koja ide u ovkiru teksta članka treba da ima duplo manje rezolucije. Pogledajte sliku ispod:


Dozvoljene rezolucije fotografije u okviru članka 

Ovako pripremljene fotografije u par koraka treba ubacivati u vaš tekst. Grubo gledano imamo 3 velika koraka

(A) PREKOPIRATI PRIPREMLJENE FOTOGRAFIJE NA SERVER U ZAJEDNIČKI DIREKTORIJUM

(B) UBACITI FOTOGRAFIJU U SAM TEKST ČLANKA (znači iz foldera na serveru slika se sada ubacuje na neko mesto u članku)

(C) PODESITI FOTOGRAFIJU U TEKSTU ČLANKA (podešava se kako se fotografija ponaša i prelama sa tekstom na mestu gde je ubačena)

NAPOMENA: Posetioci sajta koriste različite uredjaje sa različitim rezolucijama (od mobilnih telefona, preko tableta i različitih računara). Zbog toga je svaki od ovih koraka bitno da se lepo odradi kako bi svim posetiocima fotografija bila adekvatno prikazana u tekstu ne lomeći ga tako da bude nečitak.

NAPOMENA: Gore opisane procedure A, B i C možete ponavljati za svaku fotografiju posebno, a možete i više slika odraditi procedurom A, zatim više fotografija procedurom B i na kraju ih sve srediti procedurom C.

PROCEDURA (A)

(A) PREKOPIRATI PRIPREMLJENE FOTOGRAFIJE NA SERVER U ZAJEDNIČKI DIREKTORIJUM

1)    Adekvatno imenovanje fotografija: Način imenovanja ovih fotografija se mnogo razlikuje od imenovanja kod GALERIJE FOTOGRAFIJA. Kod galerije se namerno traži da se fotografije imenuju sličnim imenima (na primer 01.slika.jpg, 02.slika.jpg …) dok kod fotografija koje ubacujemo u tekst imena fotografija moraju biti skroz različita. Ovo se radi iz razloga što fotografije svih članaka idu na isto mesto na serveru pa bi se istim imenima praktično pregazile fotografije koje su ranije postavljene za neki drugi članak.  Zbog toga ćemo ovde uvesti pravilo da:

FOTOGRAFIJE KOJE IDU U ČLANKE IMENUJU SE KRATKIM OPISOM ONOGA ŠTO JE NA FOTOGRAFIJI. KORISTE SE SAMO SLOVA ENGLESKE ABECEDE UZ DOZVOLU KORIŠĆENJA TAČKE I CRTE. SAMO IME FOTOGRAFIJE PRETHODI JEDINSTVENI BROJ ČLANKA U KOME ĆE NAŠE FOTOGRAFIJE BITI POSTAVLJENE.

U našem primeru, jedinstveni broj članka sa upustvom za fotografije u tekstu je 2474 (kasnije ćemo objasniti gde videti koji je jedinstveni broj svakog našeg članka) pa će fotografije u njemu imati imena:

 2474 _primer_rezolucija_fotografija.jpg

 2474 _izgled_forme_gde_se_vidi_jedinstveni_broj.jpg

 2474 _manastir_egina.jpg

 2474 _krst_na_vrhu_atosa.jpg

Kao što vidite, sve fotografije počinju BROJEM ČLANKA 2474 u koji će biti ubačene, a sledi ih neki tekst opisan engleskim slovima kojima se bliže objašnjava svaka od fotografija.

2)    Broj svakog članka je jedinstven. Dodeljuje ga sistem prilikom kreiranja našeg članka, a mi ga možemo videti na dva mesta. Pogledajte sliku ispod gde se vidi jedinstveni broj 2474 ovog našeg članka.

Gde videti jedinstveni broj vašeg članka

 

NAPOMENA: Znači svaki Vaš članak će imati različit jedistveni broj, ali kad članak jednom (prilikom kreiranja članka) dobije svoj broj, više se neće menjati.

Kako ubaciti fotografije na server - prvi korak

3) Pripremljene i imenovane fotografije zatim krećete da kopirate na server u zajednički folder (direktorijum). Pogledajte fotografiju ispod.

Na slici je naša komponenta za kucanje članaka, koja u levom donjem uglu ima dugme "SLIKA" (na našoj fotografiji ispod zaokružena je crvenim sa brojem 1). Kada pritisnete to dugme, otvara vam se forma za upravljanje fotografijama članka.

 

U gornjem levom uglu te forme (zaokruženo crvenim pod brojem 2) pod nazivom "Direktorijum" nalazi se komponenta za biranje zajedničkog direktorijuma gde se nalaze sve fotografije iz svih članaka (napominjemo, ove fotografije nemaju veze sa galerijama).

 

Iz padajućeg menija izaberite direktorijum "1SlikeUokviruClanaka". To je prva opcija padajućeg menija a na fotografiji u našem primeru zaokružena je crvenim i označena brojem 3.

 

Sačekajte malo i u središnjem delu prozora prikazaće vam se sadržaj tog zajedničkog foldera za sve fotografije u okviru svih članaka.

Pomerite zatim skrol na dno te forme i tu ćete pronaći opcije pomoću kojih UPLOAD-ujete (kopirate na server) vaše fotografije u zajednički direktorijum. Pogledajte sliku ipod. Dugme "Browse" zaokruženo crvenom pod brojem 4 koristite da na vašem disku izaberete jednu ili više fotografija koje ste pripremili. Zatim samo kliknite na "Počni kopiranje" dugme koje je na našem primeru zaokruženo crvenom pod brojem 5. 

UPLOAD fotografija sa vaseg racunara na server

Gde videti da li su fotografije dobro prekopirane (uploadovane) na serverSačekaćete malo da se fotografije uploaduju (ovo zavisi od brzine vašeg interneta, ali ne bi trebalo da traje dugo ako su fotografije sredjene po standardu).

 

Ako je sve kako treba dobićete poruku "Poruka Kopiranje završeno" koja je na napem primeru ispod zaokružena crvenim pod brojem 6.


Da bi proverili i videli vaše fotografije na serveru, izaberite u padajućem meniju "Direktorijum" naš zajednički direktorijum pod nazivom "1SlikeUokviruClanaka". (u našem primeru zaokruženo crvenim pod brojem 7.

Sačekajte malo pa onda skrolujte prozor u sredini do mesta gde su vaše fotografije. Najlakše će te ih prepoznati po rednom broju vašeg članka pošto su one sortirane ovde po tom broju ako ste ih pravilno imenovali.

Naše fotografije iz primera zaokružene su crvenim pod brojem 10, i nalazile su se negde pred kraj skrolovanja.

Ovim ste praktično završili kopiranje vaši fotografija na server u zajednički folder "1SlikeUokviruClanaka". One sad tamo ali ih niko ne vidi i još uvek nisu deo vašeg članka. Vi možete kasnije dodati još fotografija za isti ili za neki drugi članak ponavljajući istu proceduru.

NAPOMENA: Budite oprezni. Jednom kad prekopirate fotografiju na server, pod tim imenom više je nećete moći kopirati. Pa ukoliko želite da nešto promenite na fotografiji, morate je promeniti, snimiti pod novim imenom i tek onda kopirati na server. Stara fotografija će ostati tamo što nije dobro.

 

PROCEDURA (B)

 (B) UBACITI FOTOGRAFIJU U SAM TEKST ČLANKA (znači iz foldera na serveru slika se sada ubacuje na neko mesto u članku)

 

Pozicioniranje kursora gde će kasnije doći slika

 

Da bi ubacili fotografiju negde u tekst, prvo u okviru vašeg članka potavite kursor tamo gde hoćete da se fotografija pojavi.

Ovo mesto kasnije možete i promeniti, ali je bolje uraditi sve u prvom koraku. Pogledajte sliku ispod.

Kursor smo stavili izmedju dva paragrafa a na fotografiji našeg primera smo zaokružili crvenim i označili brojem 1.

Ponovo pritisnite dugme "Slika" koje se nalazi u levom donjem uglu našeg prozora za obradu članaka.

Na našoj fotografiji koju koristimo za primer označili smo to crvenim i rednim brojem dva.

Otvara nam se forma kao na fotografiji ispod.

Ubacivanje izabrane fotografije u tekstTo je ista ona forma sa kojom smo i uploadovali (kopirali na server) fotografije u PROCEDURI A.

Ponovo sa leve strane u padajucem meniju "Direktorijum" izaberite nas zajednički direktorijum "1SlikeUokviruClanka" (na slici ispod zaokruženo crvenim pod rednim brojem 3).

Sačekajte malo i fotografije će se pojaviti u središnjem delu.

Skrolom (na našem primeru zaokružen crvenim pod brojem 4) prelistajte fotografije dok ne pronadjete onu koju želite da ubacite u vaš tekst.

Kad pronadjete željenu fotografiju (u našem primeru jedna je zaokružena crvenim pod rednim brojem 5. Klikni te na nju.

Kada ste izabrali fotografiju koju ubacujete u tekst, kliknite na dugme "Ubacivanje" na našem primeru označena crvenim pod rednim brojem 6.

I to je sve, vaša fotografija je sad ubačena u tekst i nalazi se na mestu gde ste ostavili kursor pre nego ste ušli u meni sa rad sa "Slika"-ma. Ovo možete ponoviti za sve fotografije koje želite da ubacite u tekst. Pored ovog ubacivanja, ostalo je još da fotografiju u okviru teksta fino podesite kako bi se lepo prikazivala na svim uredjajima koje budu koristili naši posetioci.

 PROCEDURA (C)

(C) PODESITI FOTOGRAFIJU U TEKSTU ČLANKA (podešava se kako se fotografija ponaša i prelama sa tekstom na mestu gde je ubačena)

Ako ste sve uradili kako treba, vaša fotografija se već nalazi negde u tekstu vašeg članka. Pogledajte fotografiju ispod. Njenu poziciju možete promeniti tako što na nju kliknete levim dugmetom miša, držite dugme i ovučete fotografiju na novo željeno mesto gde pustite levo dugme miša.

Otvaranje menija za detaljno podešavanje fotografijaOvde smo u primernoj slici baš izabrali fotografiju koja je inače i prva fotografija ovoga članka. Da bi ušli u detaljna podešavanja ponašanja fotografije u tekstu potrebno je desnim dugmetom miša kliknuti na samu fotografiju.

Insert / Edit image forma - OPSTE

Otvara se meni kao na slici iznad. U meniju imate opciju "Insert / Edit image" na koju treba da kliknete. Otvara vam se istoimena forma InsertEdit Image kao na slici sa leve strane. Ova forma ima tri taba (General, Appearance i Advance). Mi ćemo podesiti samo prva dva.

U delu General treba ukucati (crvenom bojom zaokruženo pod brojem 2):

a) Opis slike (Image Description) što nam je bitno zbog pretraživača. Ovde birati reči kako bi nas pretraživač što bolje kotirao

b) Naslov slike (Title) što nam je bitno zbog posetilaca. Naslov je nešto što se prikaže korisniku kad zadrži miš par sekundi iznad fotografija. To pomaže čitaocu da bolje razume fotografiju, ali je takođe dosta bitno i za pretraživače.

NAPOMENA: Na fotografiji sa leve strane to je crvenom bojom zaokruženo pod brojem 3.

Ne bi trebalo zanemariti ovih par rečenica koje kucamo kao ImageDescription i Title. Ono kako nas vide pretraživači u mnogome diktira koliko će nam sajt biti posećen. Može se koristiti isti tekst a može u Description da bude i malo duži.

 

Insert / Edit image forma - Pojavljivanje

Zatim treba preći na sledeći tab Appearance (na našoj fotografiji zaokruženo crvenim pod brojem 4). Otvara vam se forma kao na fotografiji ispod. Ovde su jos ostala fina podešavanja pozicije vaše fotografije u okviru teksta. Precizno pozicioniranje nije moguće, zato što se vaš tekst gleda na različitim uredjajima i različitim rezolucijama, pa su zato smernice koje se ovde daju relativne (levo, desno, gore, dole).

Sve što uradite (izaberete kao opciju) pratite u prozorčetu sa desne gornje strane forme (na našoj fotografiji zaokruženo crvenim pod brojem 8).

Prva i jako bitna opcija je Alignment označena crvenim pod brojem 5 na našoj fotografiji. Tu baš definišete kako će se vaša fotografija ponašati u odnosu na tekst. Najčešće su opcije

a) Left - levo - slika je levo a tekst ide sa desne strane slike

b) Right - desno - slika je desno a tekst ide sa leve strane slike (naša primerna fotografija kaja prati ove rečenice je sa desne strane teksta koji pišemo)

c) Top - gore - slika je iznad teksta. Tekst ne obilazi sliku. Ovakva slika se kao i svaki paragraf onda može pomerati uz levu ili uz desnu ivicu, ali tekst neće obilaziti oko slike.

NAPOMENA: Ovde ima još nekoliko opcija, ali ih nećemo objašnjavati. Vi ih svakako možete sami isprobavati.

Na našoj fotografiji crveno zaokruženo i označeno brojem 6 je Border. Ovde definišemo neku granicu oko fotografije koja će se oformiti tako da se tekst ne bi lepio za fotografiju. Ovde stavljamo broj 10 (deset). To je deset tačkica sa svih stran fotografije koje će se automatski oformiti i za toliko odmaknuti tekst od fotografije.

Kada smo uneli BORDER kliknimo na stil (Style). Ovde je prakticno (nekim polu programerskim jezikom) opisano šta smo mi do sada uradili sa fotografijom. Potrebno je naći deo teksta gde piše BLACK (crno) i promeniti ga prekucavanjem u WHITE (belo). Na našoj fotografiji to je označeno crvenim pod rednim brojem 7. Ako ovo ne uradimo, BORDER (granica) koju smo postavili od deset tačaka biće crna oko naše fotografije i izgledaće kao ram. Ako je prebacimo u belo, granica će postojati ali će biti bela i na belom papiru nevidljiva. 

Sve što radite pratite i na prozorčetu zaokruženim crvenim pod brojem 8. Ukoliko ste zadovoljni sa uradjenim, pritisnite dugme "UPDATE". Forma nestaj, vi se vraćate u vaš tekst i pratite šta se dešava sa vašom fotografijom i tekstom oko nje. Ukoliko niste zadovoljni sa nekim detaljima, ponovo kliknite desnim dugmetom na fotografiju i ponovo izaberite meni InsertEdit Image.

NAPOMENA: Predlažemo još, da kada završite sve oko fotografija, izadjete iz članka koji ste editovali i otvorite ga kao svaki običan posetilac sajta. Ovako još jednom sagledajte kako se tekst i fotografije slažu i da li svaka fotografija ima NASLOV (Title) koji se pojavljuje kada na njoj zadržite miša. Ne bi bilo za odmet, da članak pogledate i sa nekog drugog uredjaja (mob.telefona ili tableta) gde je neka druga rezolucija ... kako bi i u tom slučaju sagledali kako se vaš tekst prelama sa fotografijama.

Svaki predlog i sugestija za ovo uputstvo su dobro došli.

Autor teksta

Dušan Petrović